Dịch vụ

a.      Sản xuất từ tháng 04/2005 đến nay

-         Bê tông chịu lửa truyền thống, nhiệt độ sử dụng tối đa 1300oC – 1800oC

-         Bê tông chịu lửa ít xi măng, nhiệt độ sử dụng tối đa 1300oC – 1800oC

-         Bê tông phun, Truyền thống, bảo ôn và ít xi măng 

-         Bê tông dẻo

-         Bê tông nhẹ (bê tông cách nhiệt)

-         Vật liệu sửa chữa đa năng

-         Vữa chịu nhiệt – Vữa cao nhôm và vữa kiềm 

b.      Kinh doanh

-         Tấm bảo ôn 

-         Bông sợi gốm  làm từ – Lớp phủ, giấy, chịu nhiệt độ 1260oC và 1400oC

-         Neo thép – SUS 304, SUS 310

c.      Dịch vụ:

-         Thi công phun bê tông chịu lửa

-         Thiết kế thi công

-         Giám sát, hướng dẫn lắp đặt